Δημιουργία Χρήστη

» Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
Επιβεβαίωση Κωδικού:
Προσοχή: Στο e-mail που θα δηλώσετε, θα σας σταλεί το e-mail ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολογήσατε σωστά.
E-mail:
Επιβεβαίωση E-mail:

» Στοιχεία Υπευθύνου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ίδρυμα:
Σημείωση: Αν επιλέξετε ότι εκπροσωπείτε συγκεκριμένα Τμήματα, το Γραφείο Πρακτικής που θα δημιουργηθεί θα έχει πρόσβαση μόνο σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης και Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Το Γραφείο Πρακτικής εκπροσωπεί:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
E-mail:

» Πιστοποιούσα Αρχή
Προσοχή: Αν εκπροσωπείτε μόνο ένα Τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε ως πιστοποιούσα αρχή Πρόεδρο Τμήματος (Πανεπιστήμιο) ή Προϊστάμενο Τμήματος (ΤΕΙ). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε Πρύτανη (Πανεπιστήμιο) ή Πρόεδρο Ιδρύματος (ΤΕΙ).
Είδος Πιστοποιούσας Αρχής:
Ονοματεπώνυμο:

» Στοιχεία Διεύθυνσης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

» Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου για το Γραφείο Πρακτικής ΆσκησηςΔημιουργία Λογαριασμού
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr