Δημιουργία Χρήστη

» Στοιχεία Λογαριασμού Χρήστη
Όνομα Χρήστη:
Κωδικός Πρόσβασης:
Επιβεβαίωση Κωδικού:
Προσοχή: Στο e-mail που θα δηλώσετε, θα σας σταλεί το e-mail ενεργοποίησης του λογαριασμού σας. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολογήσατε σωστά.
E-mail:
Επιβεβαίωση E-mail:

» Στοιχεία Υπευθύνου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Ίδρυμα:
Σημείωση: Αν επιλέξετε ότι εκπροσωπείτε συγκεκριμένα Τμήματα, το Γραφείο Πρακτικής που θα δημιουργηθεί θα έχει πρόσβαση μόνο σε θέσεις Πρακτικής Άσκησης και Φοιτητές των Τμημάτων αυτών.
Το Γραφείο Πρακτικής εκπροσωπεί:
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο (σταθερό):
Τηλέφωνο (κινητό):
E-mail:

» Πιστοποιούσα Αρχή
Προσοχή: Αν εκπροσωπείτε μόνο ένα Τμήμα, μπορείτε να επιλέξετε ως πιστοποιούσα αρχή Πρόεδρο Τμήματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε Πρύτανη.
Είδος Πιστοποιούσας Αρχής:
Ονοματεπώνυμο:

» Στοιχεία Διεύθυνσης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

» Στοιχεία Αναπληρωτή Υπευθύνου για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

CAPTCHA (Προηγμένη Οπτική Επιβεβαίωση)
Αλλαγή εικόναςΦωνητική Ανάγνωση CAPTCHA (Προηγμένης Οπτικής Επιβεβαίωσης)
 


Δημιουργία Λογαριασμού
Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr