Υπενθύμιση Κωδικού Πρόσβασης

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε το e-mail που είχατε δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού για να σταλεί ένας καινούργιος κωδικός. Τον κωδικό αυτό μπορείτε να τον αλλάξετε αφότου συνδεθείτε στο σύστημα.

Σημαντική Σημείωση: Οι Φοιτητές που έχουν ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης θα πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Δικτύων του Ιδρύματός τους, καθότι η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται μέσω του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν

» Στοιχεία Χρήστη
E-mail:

CAPTCHA (Προηγμένη Οπτική Επιβεβαίωση)
Αλλαγή εικόναςΦωνητική Ανάγνωση CAPTCHA (Προηγμένης Οπτικής Επιβεβαίωσης)
 

Αποστολή Κωδικού Πρόσβασης

Valid XHTML 1.0 23, April 2012
                            Web Content Accessibility Guidelines 2.0 at http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/
                            Conformance level satisfied: Level AA
                            Web pages: http://atlas.minedu.gov.gr/*, http://submit-atlas.minedu.gov.gr